Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky se řídí platnou českou legislativou.

Eventuelní spory budou řešeny mimosoudní cestou.
Termín dodání a druh platby je stanoven při potvrzení objednávky (dán rozsahem objednávky).
Reklamace se vztahuje pouze na fyzické poškození při transportu.
Reklamace se nevztahuje na barevnost motivu (odstín motivu se může lišit nastavením barev monitoru).
Reklamace se nevztahuje na ořez motivu (motiv je jinak zobrazen ve formátu čtverce, jinak v panoramatu apod.)

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k novému nařízení evropského parlamentu a rady EU (dále jako „GDPR“), vše v platném znění.

Údaje jsou získány vyplněním webových formulářů. Odesláním webového formuláře souhlasí návštěvník webu se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze správce a s jejich následným zpracováním. Data jsou uchována jen po dobu nezbytně nutnou, nebo na dobu do odvolání souhlasu. Odvolat souhlas je možné přímo na info(at)verah.cz. Zde lze požádat o úplný výmaz údajů (právo „být zapomenut“).

Data jsou zpracována v rozsahu : e-mail, jméno a příjmení, adesa, telefon, IP adresa, cookies (cookies se Identifikují pouze v počítači návštěvníka stránek, návštěvník může používání cookies deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči).

Data jsou použita jen pro účel zodpovězení dotazu, pro zpracování návrhu s cenovou nabídkou a pro dodání výrobku s následnou fakturací. Data NEJSOU používána pro marketingové účely, NEJSOU sdílena s jakýmikoliv marketingovými platformami !!

Jsou přijata taková technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby byla data chráněna proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Údaje jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány dalším stranám v České republice ani do třetích zemí. Vše v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.